Търгове http://ellab.biz Mon, 09 Jan 2017 10:46:34 +0000 Сайтът е разработен от План С ЕООД bg-bg Доставка и внедряване на софтуер за дист. отчитане на електромери и хардуер в „Еллаб" ООД http://ellab.biz/bg/turgove-menu/item/15-public-note-item http://ellab.biz/bg/turgove-menu/item/15-public-note-item

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията"

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и внедряване на софтуер за дистанционно отчитане на електромери и хардуер в „Еллаб" ООД"

Бенефициент Еллаб ООД

Пълната документация за процедурата за избор на доставчик можете да изтеглите от тук.

Настоящата обява е публикувана на 19.03.2014 г.

 

ЕУ пройецт логос

]]>
robert@planc.biz (Super User) Търгове Tue, 18 Mar 2014 00:00:00 +0000